Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013 00:00

Το Γράμμα της Χαράς

Δουλεύοντας » Την τέχνη του συναισθήματος» και παρατηρώντας πίνακες που εκφράζουν συναισθήματα τα παιδιά δημιούργησαν το παραμύθι » Το γράμμα της χαράς»